Real Development Group - Inwestycje w łodzi - sprzedaż mieszkań i domów.

Z PLANU PONIŻEJ WYBIERZ BUDYNEK

NEOPOLIS
Budynek A
Numer Piętro pow. w m2 Pokoje Cena / m2 Promo. / m2 Cena Cena promo. Schowek Plan Status
1 1 28.59 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
10 1 29.40 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
100 3 46.05 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
101 3 43.54 m2 2 Informacja u dewelopera Sprzedane
102 3 29.86 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
103 3 29.75 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
104 3 29.75 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
105 3 29.85 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
106 4 29.87 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
107 4 36.22 m2 2 Informacja u dewelopera Sprzedane
108 4 42.34 m2 2 Informacja u dewelopera Sprzedane
109 4 43.75 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
11 1 29.40 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
110 4 35.93 m2 2 Informacja u dewelopera Sprzedane
111 4 46.05 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
112 4 43.54 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
113 4 29.86 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
114 4 29.75 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
115 4 29.75 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
116 4 29.85 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
117 5 29.87 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
118 5 36.22 m2 2 Informacja u dewelopera Sprzedane
119 5 42.34 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
12 1 28.08 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
120 5 43.75 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
121 5 35.93 m2 2 Informacja u dewelopera Sprzedane
122 5 46.05 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
123 5 43.54 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
124 5 29.86 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
125 5 29.75 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
126 5 29.75 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
127 5 29.85 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
128 6 29.87 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
129 6 36.22 m2 2 Informacja u dewelopera Sprzedane
13 2 28.79 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
130 6 42.34 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
131 6 43.75 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
132 6 35.93 m2 2 Informacja u dewelopera Sprzedane
133 6 46.05 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
134 6 43.54 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
135 6 29.86 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
136 6 29.75 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
137 6 29.75 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
138 6 29.85 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
14 2 29.15 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
15 2 29.21 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
16 2 29.21 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
17 2 52.36 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
18 2 27.03 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
19 2 27.12 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
2 1 28.68 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
20 2 44.10 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
21 2 41.11 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
22 2 29.75 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
23 2 29.75 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
24 2 28.30 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
25 3 28.79 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
26 3 29.15 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
27 3 29.21 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
28 3 29.21 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
29 3 52.36 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
3 1 28.74 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
30 3 27.03 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
31 3 27.12 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
32 3 44.10 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
33 3 41.11 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
34 3 29.75 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
35 3 29.75 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
36 3 28.30 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
37 4 28.79 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
38 4 29.15 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
39 4 29.21 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
4 1 28.75 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
40 4 29.21 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
41 4 52.36 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
42 4 27.03 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
44 4 44.10 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
45 4 41.11 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
46 4 29.75 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
47 4 29.75 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
48 4 28.30 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
49 5 28.79 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
5 1 52.00 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
50 5 29.15 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
51 5 29.21 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
52 5 29.21 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
53 5 52.36 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
54 5 27.03 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
55 5 27.12 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
56 5 44.10 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
57 5 41.11 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
58 5 29.75 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
59 5 29.75 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
6 1 26.68 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
60 5 28.30 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
61 6 28.79 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
62 6 29.15 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
63 6 29.21 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
64 6 29.21 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
65 6 52.36 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
66 6 27.03 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
67 6 27.12 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
68 6 44.10 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
69 6 41.11 m2 2 Informacja u dewelopera Sprzedane
7 1 26.78 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
70 6 29.75 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
71 6 29.75 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
72 6 28.30 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
73 1 29.65 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
74 1 35.99 m2 2 Informacja u dewelopera Sprzedane
75 1 42.08 m2 2 Informacja u dewelopera Sprzedane
76 1 43.39 m2 2 Informacja u dewelopera Sprzedane
77 1 35.63 m2 2 Informacja u dewelopera Sprzedane
78 1 43.53 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
79 1 45.60 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
8 1 43.91 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
80 1 29.41 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
81 1 29.41 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
82 1 29.41 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
83 1 29.63 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
84 2 29.87 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
85 2 36.22 m2 2 Informacja u dewelopera Sprzedane
86 2 42.34 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
87 2 43.75 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
88 2 35.93 m2 2 Informacja u dewelopera Sprzedane
89 2 43.54 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
9 1 40.88 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
90 2 46.05 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
91 2 29.86 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
92 2 29.75 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
94 2 29.85 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
95 3 29.87 m2 1 Informacja u dewelopera Sprzedane
96 3 36.22 m2 2 Informacja u dewelopera Sprzedane
97 3 42.34 m2 2 Informacja u dewelopera Sprzedane
98 3 43.75 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
99 3 35.93 m2 2 Informacja u dewelopera Sprzedane
Budynek B
Numer Piętro pow. w m2 Pokoje Cena / m2 Promo. / m2 Cena Cena promo. Schowek Plan Status
1 1 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
10 1 30.94 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
100 11 55.92 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
101 11 47.90 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
102 11 79.73 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
103 11 32.59 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
104 11 101.02 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
105 1 31.29 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
106 1 62.89 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
107 1 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
108 1 50.63 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
109 1 45.92 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
11 2 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
110 1 34.27 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
111 1 35.34 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
112 1 49.37 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
115 2 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
116 2 50.63 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
117 2 46.07 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
118 2 34.32 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
119 2 35.57 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
12 2 56.24 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
120 2 49.51 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
125 3 46.07 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
126 3 34.32 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
127 3 35.57 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
128 3 49.51 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
129 4 31.29 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
13 2 37.24 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
130 4 62.89 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
137 5 31.29 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
138 5 62.89 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
139 5 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
14 2 47.89 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
140 5 50.63 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
141 5 46.07 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
142 5 34.32 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
143 5 35.57 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
145 6 31.29 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
146 6 62.89 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
147 6 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
148 6 50.63 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
149 6 46.07 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
15 2 35.19 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
150 6 34.32 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
151 6 35.57 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
152 6 49.51 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
153 7 31.29 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
154 7 62.89 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
155 7 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
156 7 50.63 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
157 7 46.07 m2 3 Informacja u dewelopera Rezerwacja
158 7 34.32 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
159 7 35.57 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
16 2 44.52 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
160 7 49.51 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
161 8 31.29 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
162 8 62.89 m2 3 Informacja u dewelopera Rezerwacja
163 8 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
164 8 50.63 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
165 8 46.07 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
166 8 34.32 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
167 8 35.57 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
168 8 49.51 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
169 9 31.29 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
17 2 50.76 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
170 9 62.89 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
171 9 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
172 9 50.63 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
173 9 46.07 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
174 9 34.32 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
175 9 35.57 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
176 9 49.51 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
177 10 95.02 m2 4 Informacja u dewelopera Rezerwacja
178 10 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Rezerwacja
179 10 50.60 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
18 2 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
180 10 80.87 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
181 10 85.73 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
182 11 101.88 m2 4 Informacja u dewelopera Rezerwacja
183 11 32.43 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
184 11 80.87 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
185 11 85.73 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
19 2 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
2 1 56.30 m2 3 Informacja u dewelopera Rezerwacja
20 2 30.94 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
21 3 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
22 3 56.24 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
23 3 37.24 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
24 3 47.89 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
25 3 35.19 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
26 3 44.52 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
27 3 50.76 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
28 3 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
29 3 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
3 1 37.19 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
30 3 30.94 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
31 4 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
32 4 56.49 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
33 4 37.24 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
34 4 47.89 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
35 4 35.19 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
36 4 44.52 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
37 4 50.76 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
38 4 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
39 4 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
4 1 47.63 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
40 4 30.94 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
41 5 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
42 5 56.49 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
43 5 37.24 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
44 5 47.89 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
45 5 35.19 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
46 5 44.52 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
47 5 50.76 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
48 5 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
49 5 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
5 1 35.19 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
50 5 30.94 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
51 6 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
52 6 56.49 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
53 6 37.24 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
54 6 47.89 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
55 6 35.19 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
56 6 44.52 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
57 6 50.76 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
58 6 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
59 6 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
6 1 44.37 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
60 6 30.94 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
61 7 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
62 7 56.49 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
63 7 37.24 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
64 7 47.89 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
65 7 35.19 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
66 7 44.52 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
67 7 50.76 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
68 7 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Rezerwacja
69 7 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
7 1 50.76 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
70 7 30.94 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
71 8 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
72 8 56.49 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
73 8 37.24 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
74 8 47.89 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
75 8 35.19 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
76 8 44.52 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
77 8 50.76 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
78 8 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
79 8 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
8 1 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
80 8 30.94 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
81 9 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
82 9 56.49 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
83 9 37.24 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
84 9 47.89 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
85 9 35.19 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
86 9 44.52 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
87 9 50.76 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
88 9 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
89 9 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
9 1 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
90 9 30.94 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
91 10 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
92 10 56.49 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
93 10 37.24 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
94 10 47.90 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
95 10 79.68 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
96 10 50.74 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
97 10 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
98 10 95.77 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
99 11 82.96 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.