Real Development Group - Inwestycje w łodzi - sprzedaż mieszkań i domów.

Z PLANU PONIŻEJ WYBIERZ BUDYNEK

NEOPOLIS
Budynek A
Numer Piętro pow. w m2 Pokoje Cena / m2 Promo. / m2 Cena Cena promo. Schowek Plan Status
1 1 28.59 m2 1 Sprzedane
10 1 29.40 m2 1 Sprzedane
100 3 43.54 m2 2 Sprzedane
101 3 46.05 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
102 3 29.86 m2 1 Sprzedane
103 3 29.75 m2 1 Sprzedane
104 3 29.75 m2 1 Sprzedane
105 3 29.85 m2 1 Sprzedane
106 4 29.87 m2 1 Sprzedane
107 4 36.22 m2 2 Sprzedane
108 4 42.34 m2 2 Sprzedane
109 4 43.75 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
11 1 29.40 m2 1 Sprzedane
110 4 35.93 m2 2 Sprzedane
111 4 46.05 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
112 4 43.54 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
113 4 29.86 m2 1 Sprzedane
114 4 29.75 m2 1 Sprzedane
115 4 29.75 m2 1 Sprzedane
116 4 29.85 m2 1 Sprzedane
117 5 29.87 m2 1 Sprzedane
118 5 36.22 m2 2 Sprzedane
119 5 42.34 m2 2 Sprzedane
12 1 28.08 m2 1 Sprzedane
120 5 43.75 m2 2 Sprzedane
121 5 35.93 m2 2 Sprzedane
122 5 46.05 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
123 5 43.54 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
124 5 29.86 m2 1 Sprzedane
125 5 29.75 m2 1 Sprzedane
126 5 29.75 m2 1 Sprzedane
127 5 29.85 m2 1 Sprzedane
128 6 29.87 m2 1 Sprzedane
129 6 36.22 m2 2 Sprzedane
13 2 28.79 m2 1 Sprzedane
130 6 42.34 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
131 6 43.75 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
132 6 35.93 m2 2 Sprzedane
133 6 43.54 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
134 6 46.05 m2 2 Sprzedane
135 6 29.86 m2 1 Sprzedane
136 6 29.75 m2 1 Sprzedane
137 6 29.75 m2 1 Sprzedane
138 6 29.85 m2 1 Sprzedane
14 2 29.15 m2 1 Sprzedane
15 2 29.21 m2 1 Sprzedane
16 2 29.21 m2 1 Sprzedane
17 2 52.36 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
18 2 27.03 m2 1 Sprzedane
19 2 27.12 m2 1 Sprzedane
2 1 28.68 m2 1 Sprzedane
20 2 44.10 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
21 2 41.11 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
22 2 29.75 m2 1 Sprzedane
23 2 29.75 m2 1 Sprzedane
24 2 28.30 m2 1 Sprzedane
25 3 28.79 m2 1 Sprzedane
26 3 29.15 m2 1 Sprzedane
27 3 29.21 m2 1 Sprzedane
28 3 29.21 m2 1 Sprzedane
29 3 52.36 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
3 1 28.74 m2 1 Sprzedane
30 3 27.03 m2 1 Sprzedane
31 3 27.12 m2 1 Sprzedane
32 3 44.10 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
33 3 41.11 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
34 3 29.75 m2 1 Sprzedane
35 3 29.75 m2 1 Sprzedane
36 3 28.30 m2 1 Sprzedane
37 4 28.79 m2 1 Sprzedane
38 4 29.15 m2 1 Sprzedane
39 4 29.21 m2 1 Sprzedane
4 1 28.75 m2 1 Sprzedane
40 4 29.21 m2 1 Sprzedane
41 4 52.36 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
42 4 27.03 m2 1 Sprzedane
43 4 27.12 m2 1 Sprzedane
44 4 44.10 m2 2 Sprzedane
45 4 41.11 m2 2 Informacja u dewelopera Sprzedane
46 4 29.75 m2 1 Sprzedane
47 4 29.75 m2 1 Sprzedane
48 4 28.30 m2 1 Sprzedane
49 5 28.79 m2 1 Sprzedane
5 1 52.00 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
50 5 29.15 m2 1 Sprzedane
51 5 29.21 m2 1 Sprzedane
52 5 29.21 m2 1 Sprzedane
53 5 52.36 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
54 5 27.03 m2 1 Sprzedane
55 5 27.12 m2 1 Sprzedane
56 5 44.10 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
57 5 41.11 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
58 5 29.75 m2 1 Sprzedane
59 5 29.75 m2 1 Sprzedane
6 1 26.68 m2 1 Sprzedane
60 5 28.30 m2 1 Sprzedane
61 6 28.79 m2 1 Sprzedane
62 6 29.15 m2 1 Sprzedane
63 6 29.21 m2 1 Sprzedane
64 6 29.21 m2 1 Sprzedane
65 6 52.36 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
66 6 27.03 m2 1 Sprzedane
67 6 27.12 m2 1 Sprzedane
68 6 44.10 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
69 6 41.11 m2 2 Sprzedane
7 1 26.78 m2 1 Sprzedane
70 6 29.75 m2 1 Sprzedane
71 6 29.75 m2 1 Sprzedane
72 6 28.30 m2 1 Sprzedane
73 1 29.65 m2 1 Sprzedane
74 1 35.99 m2 2 Sprzedane
75 1 42.08 m2 2 Sprzedane
76 1 43.39 m2 2 Sprzedane
77 1 35.63 m2 2 Sprzedane
78 1 43.53 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
79 1 45.60 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
8 1 43.91 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
80 1 29.41 m2 1 Sprzedane
81 1 29.41 m2 1 Sprzedane
82 1 29.41 m2 1 Sprzedane
83 1 29.63 m2 1 Sprzedane
84 2 29.87 m2 1 Sprzedane
85 2 36.22 m2 2 Sprzedane
86 2 42.34 m2 2 Sprzedane
87 2 43.75 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
88 2 35.93 m2 2 Sprzedane
89 2 43.54 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
9 1 40.88 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
90 2 46.05 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
91 2 29.86 m2 1 Sprzedane
92 2 29.75 m2 1 Sprzedane
93 2 29.75 m2 1 Sprzedane
94 2 29.85 m2 1 Sprzedane
95 3 29.87 m2 1 Sprzedane
96 3 36.22 m2 2 Sprzedane
97 3 42.34 m2 2 Sprzedane
98 3 43.75 m2 2 Sprzedane
99 3 35.93 m2 2 Sprzedane
Budynek B
Numer Piętro pow. w m2 Pokoje Cena / m2 Promo. / m2 Cena Cena promo. Schowek Plan Status
1 1 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
10 1 30.94 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
100 11 55.92 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
101 11 47.90 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
102 11 79.73 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
103 11 32.59 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
104 11 101.02 m2 4 Informacja u dewelopera Rezerwacja
105 1 31.29 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
106 1 62.89 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
107 1 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
108 1 50.63 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
109 1 45.92 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
11 2 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
110 1 34.27 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
111 1 35.34 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
112 1 49.37 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
113 2 31.29 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
114 2 62.89 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
115 2 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
116 2 50.63 m2 3 Informacja u dewelopera Rezerwacja
117 2 46.07 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
118 2 34.32 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
119 2 35.57 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
12 2 56.24 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
120 2 49.51 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
121 3 31.29 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
122 3 62.89 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
123 3 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
124 3 50.63 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
125 3 46.07 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
126 3 34.32 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
127 3 35.57 m2 3 Informacja u dewelopera Rezerwacja
128 3 49.51 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
129 4 31.29 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
13 2 37.24 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
130 4 62.89 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
131 4 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
132 4 50.63 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
133 4 46.07 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
134 4 34.32 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
135 4 35.57 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
136 4 49.51 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
137 5 31.29 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
138 5 62.89 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
139 5 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
14 2 47.89 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
140 5 50.63 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
141 5 46.07 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
142 5 34.32 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
143 5 35.57 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
144 5 49.51 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
145 6 31.29 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
146 6 62.89 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
147 6 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
148 6 50.63 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
149 6 46.07 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
15 2 35.19 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
150 6 34.32 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
151 6 35.57 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
152 6 49.51 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
153 7 31.29 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
154 7 62.89 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
155 7 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
156 7 50.63 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
157 7 46.07 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
158 7 34.32 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
159 7 35.57 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
16 2 44.52 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
160 7 49.51 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
161 8 31.29 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
162 8 62.89 m2 3 Informacja u dewelopera Rezerwacja
163 8 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Rezerwacja
164 8 50.63 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
165 8 46.07 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
166 8 34.32 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
167 8 35.57 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
168 8 49.51 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
169 9 31.29 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
17 2 50.76 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
170 9 62.89 m2 3 Informacja u dewelopera Rezerwacja
171 9 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
172 9 50.63 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
173 9 46.07 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
174 9 34.32 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
175 9 35.57 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
176 9 49.51 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
177 10 95.02 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
178 10 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Rezerwacja
179 10 50.60 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
18 2 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
180 10 80.87 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
181 10 85.73 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
182 11 101.88 m2 4 Informacja u dewelopera Rezerwacja
183 11 32.43 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
184 11 80.87 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
185 11 85.73 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
19 2 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
2 1 56.30 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
20 2 30.94 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
21 3 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
22 3 56.24 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
23 3 37.24 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
24 3 47.89 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
25 3 35.19 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
26 3 44.52 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
27 3 50.76 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
28 3 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
29 3 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
3 1 37.19 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
30 3 30.94 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
31 4 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
32 4 56.49 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
33 4 37.24 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
34 4 47.89 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
35 4 35.19 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
36 4 44.52 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
37 4 50.76 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
38 4 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Rezerwacja
39 4 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
4 1 47.63 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
40 4 30.94 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
41 5 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
42 5 56.49 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
43 5 37.24 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
44 5 47.89 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
45 5 35.19 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
46 5 44.52 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
47 5 50.76 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
48 5 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Rezerwacja
49 5 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
5 1 35.19 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
50 5 30.94 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
51 6 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
52 6 56.49 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
53 6 37.24 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
54 6 47.89 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
55 6 35.19 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
56 6 44.52 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
57 6 50.76 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
58 6 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Rezerwacja
59 6 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
6 1 44.37 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
60 6 30.94 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
61 7 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
62 7 56.49 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
63 7 37.24 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
64 7 47.89 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
65 7 35.19 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
66 7 44.52 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
67 7 50.76 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
68 7 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Rezerwacja
69 7 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
7 1 50.76 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
70 7 30.94 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
71 8 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
72 8 56.49 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
73 8 37.24 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
74 8 47.89 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
75 8 35.19 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
76 8 44.52 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
77 8 50.76 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
78 8 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
79 8 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
8 1 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
80 8 30.94 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
81 9 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
82 9 56.49 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
83 9 37.24 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
84 9 47.89 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
85 9 35.19 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
86 9 44.52 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
87 9 50.76 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
88 9 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
89 9 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
9 1 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
90 9 30.94 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
91 10 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
92 10 56.49 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
93 10 37.24 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
94 10 47.90 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
95 10 79.68 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
96 10 50.74 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
97 10 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
98 10 95.77 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
99 11 82.96 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.