Real Development Group - Inwestycje w łodzi - sprzedaż mieszkań i domów.

Z PLANU PONIŻEJ WYBIERZ BUDYNEK

NEOPOLIS
Budynek A
Numer Piętro pow. w m2 Pokoje Cena / m2 Promo. / m2 Cena Cena promo. Schowek Plan Status
1 1 28.59 m2 1 Sprzedane
10 1 29.40 m2 1 Sprzedane
100 3 43.54 m2 2 Sprzedane
101 3 46.05 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
102 3 29.86 m2 1 Sprzedane
103 3 29.75 m2 1 Sprzedane
104 3 29.75 m2 1 Sprzedane
105 3 29.85 m2 1 Sprzedane
106 4 29.87 m2 1 Sprzedane
107 4 36.22 m2 2 Sprzedane
108 4 42.34 m2 2 Sprzedane
109 4 43.75 m2 2 Sprzedane
11 1 29.40 m2 1 Sprzedane
110 4 35.93 m2 2 Sprzedane
111 4 46.05 m2 2 Sprzedane
112 4 43.54 m2 2 Sprzedane
113 4 29.86 m2 1 Sprzedane
114 4 29.75 m2 1 Sprzedane
115 4 29.75 m2 1 Sprzedane
116 4 29.85 m2 1 Sprzedane
117 5 29.87 m2 1 Sprzedane
118 5 36.22 m2 2 Sprzedane
119 5 42.34 m2 2 Sprzedane
12 1 28.08 m2 1 Sprzedane
120 5 43.75 m2 2 Sprzedane
121 5 35.93 m2 2 Sprzedane
122 5 46.05 m2 2 Sprzedane
123 5 43.54 m2 2 Sprzedane
124 5 29.86 m2 1 Sprzedane
125 5 29.75 m2 1 Sprzedane
126 5 29.75 m2 1 Sprzedane
127 5 29.85 m2 1 Sprzedane
128 6 29.87 m2 1 Sprzedane
129 6 36.22 m2 2 Sprzedane
13 2 28.79 m2 1 Sprzedane
130 6 42.34 m2 2 Sprzedane
131 6 43.75 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
132 6 35.93 m2 2 Sprzedane
133 6 43.54 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
134 6 46.05 m2 2 Sprzedane
135 6 29.86 m2 1 Sprzedane
136 6 29.75 m2 1 Sprzedane
137 6 29.75 m2 1 Sprzedane
138 6 29.85 m2 1 Sprzedane
14 2 29.15 m2 1 Sprzedane
15 2 29.21 m2 1 Sprzedane
16 2 29.21 m2 1 Sprzedane
17 2 52.36 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
18 2 27.03 m2 1 Sprzedane
19 2 27.12 m2 1 Sprzedane
2 1 28.68 m2 1 Sprzedane
20 2 44.10 m2 2 Sprzedane
21 2 41.11 m2 2 Sprzedane
22 2 29.75 m2 1 Sprzedane
23 2 29.75 m2 1 Sprzedane
24 2 28.30 m2 1 Sprzedane
25 3 28.79 m2 1 Sprzedane
26 3 29.15 m2 1 Sprzedane
27 3 29.21 m2 1 Sprzedane
28 3 29.21 m2 1 Sprzedane
29 3 52.36 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
3 1 28.74 m2 1 Sprzedane
30 3 27.03 m2 1 Sprzedane
31 3 27.12 m2 1 Sprzedane
32 3 44.10 m2 2 Sprzedane
33 3 41.11 m2 2 Sprzedane
34 3 29.75 m2 1 Sprzedane
35 3 29.75 m2 1 Sprzedane
36 3 28.30 m2 1 Sprzedane
37 4 28.79 m2 1 Sprzedane
38 4 29.15 m2 1 Sprzedane
39 4 29.21 m2 1 Sprzedane
4 1 28.75 m2 1 Sprzedane
40 4 29.21 m2 1 Sprzedane
41 4 52.36 m2 2 Sprzedane
42 4 27.03 m2 1 Sprzedane
43 4 27.12 m2 1 Sprzedane
44 4 44.10 m2 2 Sprzedane
45 4 41.11 m2 2 Sprzedane
46 4 29.75 m2 1 Sprzedane
47 4 29.75 m2 1 Sprzedane
48 4 28.30 m2 1 Sprzedane
49 5 28.79 m2 1 Sprzedane
5 1 52.00 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
50 5 29.15 m2 1 Sprzedane
51 5 29.21 m2 1 Sprzedane
52 5 29.21 m2 1 Sprzedane
53 5 52.36 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
54 5 27.03 m2 1 Sprzedane
55 5 27.12 m2 1 Sprzedane
56 5 44.10 m2 2 Sprzedane
57 5 41.11 m2 2 Sprzedane
58 5 29.75 m2 1 Sprzedane
59 5 29.75 m2 1 Sprzedane
6 1 26.68 m2 1 Sprzedane
60 5 28.30 m2 1 Sprzedane
61 6 28.79 m2 1 Sprzedane
62 6 29.15 m2 1 Sprzedane
63 6 29.21 m2 1 Sprzedane
64 6 29.21 m2 1 Sprzedane
65 6 52.36 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
66 6 27.03 m2 1 Sprzedane
67 6 27.12 m2 1 Sprzedane
68 6 44.10 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
69 6 41.11 m2 2 Sprzedane
7 1 26.78 m2 1 Sprzedane
70 6 29.75 m2 1 Sprzedane
71 6 29.75 m2 1 Sprzedane
72 6 28.30 m2 1 Sprzedane
73 1 29.65 m2 1 Sprzedane
74 1 35.99 m2 2 Sprzedane
75 1 42.08 m2 2 Sprzedane
76 1 43.39 m2 2 Sprzedane
77 1 35.63 m2 2 Sprzedane
78 1 43.53 m2 2 Sprzedane
79 1 45.60 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
8 1 43.91 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
80 1 29.41 m2 1 Sprzedane
81 1 29.41 m2 1 Sprzedane
82 1 29.41 m2 1 Sprzedane
83 1 29.63 m2 1 Sprzedane
84 2 29.87 m2 1 Sprzedane
85 2 36.22 m2 2 Sprzedane
86 2 42.34 m2 2 Sprzedane
87 2 43.75 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
88 2 35.93 m2 2 Sprzedane
89 2 43.54 m2 2 Sprzedane
9 1 40.88 m2 2 Sprzedane
90 2 46.05 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
91 2 29.86 m2 1 Sprzedane
92 2 29.75 m2 1 Sprzedane
93 2 29.75 m2 1 Sprzedane
94 2 29.85 m2 1 Sprzedane
95 3 29.87 m2 1 Sprzedane
96 3 36.22 m2 2 Sprzedane
97 3 42.34 m2 2 Sprzedane
98 3 43.75 m2 2 Sprzedane
99 3 35.93 m2 2 Sprzedane
Budynek B
Numer Piętro pow. w m2 Pokoje Cena / m2 Promo. / m2 Cena Cena promo. Schowek Plan Status
1 1 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
10 1 30.94 m2 1 Sprzedane
100 11 55.92 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
101 11 47.90 m2 2 Sprzedane
102 11 79.73 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
103 11 32.59 m2 1 Sprzedane
104 11 101.02 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
105 1 31.29 m2 1 Sprzedane
106 1 62.89 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
107 1 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
108 1 50.63 m2 2 Sprzedane
109 1 45.92 m2 2 Sprzedane
11 2 45.02 m2 2 Sprzedane
110 1 34.27 m2 1 Sprzedane
111 1 35.34 m2 1 Sprzedane
112 1 49.37 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
113 2 31.29 m2 1 Sprzedane
114 2 62.89 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
115 2 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Rezerwacja
116 2 50.63 m2 3 Sprzedane
117 2 46.07 m2 2 Sprzedane
118 2 34.32 m2 1 Sprzedane
119 2 35.57 m2 1 Sprzedane
12 2 56.24 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
120 2 49.51 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
121 3 31.29 m2 1 Sprzedane
122 3 62.89 m2 3 Sprzedane
123 3 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
124 3 50.63 m2 2 Sprzedane
125 3 46.07 m2 2 Sprzedane
126 3 34.32 m2 1 Sprzedane
127 3 35.57 m2 3 Sprzedane
128 3 49.51 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
129 4 31.29 m2 1 Sprzedane
13 2 37.24 m2 2 Sprzedane
130 4 62.89 m2 3 Sprzedane
131 4 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
132 4 50.63 m2 2 Sprzedane
133 4 46.07 m2 2 Sprzedane
134 4 34.32 m2 1 Sprzedane
135 4 35.57 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
136 4 49.51 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
137 5 31.29 m2 1 Sprzedane
138 5 62.89 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
139 5 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
14 2 47.89 m2 2 Sprzedane
140 5 50.63 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
141 5 46.07 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
142 5 34.32 m2 1 Sprzedane
143 5 35.57 m2 1 Sprzedane
144 5 49.51 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
145 6 31.29 m2 1 Sprzedane
146 6 62.89 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
147 6 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
148 6 50.63 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
149 6 46.07 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
15 2 35.19 m2 2 Sprzedane
150 6 34.32 m2 1 Sprzedane
151 6 35.57 m2 1 Sprzedane
152 6 49.51 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
153 7 31.29 m2 1 Sprzedane
154 7 62.89 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
155 7 67.97 m2 3 Sprzedane
156 7 50.63 m2 2 Sprzedane
157 7 46.07 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
158 7 34.32 m2 1 Sprzedane
159 7 35.57 m2 1 Sprzedane
16 2 44.52 m2 2 Sprzedane
160 7 49.51 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
161 8 31.29 m2 1 Sprzedane
162 8 62.89 m2 3 Sprzedane
163 8 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
164 8 50.63 m2 2 Sprzedane
165 8 46.07 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
166 8 34.32 m2 1 Sprzedane
167 8 35.57 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
168 8 49.51 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
169 9 31.29 m2 1 Sprzedane
17 2 50.76 m2 2 Sprzedane
170 9 62.89 m2 3 Sprzedane
171 9 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
172 9 50.63 m2 2 Sprzedane
173 9 46.07 m2 2 Sprzedane
174 9 34.32 m2 1 Sprzedane
175 9 35.57 m2 1 Sprzedane
176 9 49.51 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
177 10 95.02 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
178 10 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
179 10 50.60 m2 2 Sprzedane
18 2 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
180 10 80.87 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
181 10 85.73 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
182 11 101.88 m2 4 Sprzedane
183 11 32.43 m2 1 Sprzedane
184 11 80.87 m2 4 Sprzedane
185 11 85.73 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
19 2 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
2 1 56.30 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
20 2 30.94 m2 1 Sprzedane
21 3 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
22 3 56.24 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
23 3 37.24 m2 2 Sprzedane
24 3 47.89 m2 2 Sprzedane
25 3 35.19 m2 2 Sprzedane
26 3 44.52 m2 2 Sprzedane
27 3 50.76 m2 2 Sprzedane
28 3 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
29 3 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
3 1 37.19 m2 2 Sprzedane
30 3 30.94 m2 1 Sprzedane
31 4 45.02 m2 2 Sprzedane
32 4 56.49 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
33 4 37.24 m2 2 Sprzedane
34 4 47.89 m2 2 Sprzedane
35 4 35.19 m2 2 Sprzedane
36 4 44.52 m2 2 Sprzedane
37 4 50.76 m2 2 Sprzedane
38 4 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
39 4 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
4 1 47.63 m2 2 Sprzedane
40 4 30.94 m2 1 Sprzedane
41 5 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
42 5 56.49 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
43 5 37.24 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
44 5 47.89 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
45 5 35.19 m2 2 Sprzedane
46 5 44.52 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
47 5 50.76 m2 2 Sprzedane
48 5 61.68 m2 3 Sprzedane
49 5 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
5 1 35.19 m2 2 Sprzedane
50 5 30.94 m2 1 Sprzedane
51 6 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
52 6 56.49 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
53 6 37.24 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
54 6 47.89 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
55 6 35.19 m2 2 Sprzedane
56 6 44.52 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
57 6 50.76 m2 2 Sprzedane
58 6 61.68 m2 3 Sprzedane
59 6 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
6 1 44.37 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
60 6 30.94 m2 1 Sprzedane
61 7 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
62 7 56.49 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
63 7 37.24 m2 2 Sprzedane
64 7 47.89 m2 2 Sprzedane
65 7 35.19 m2 2 Sprzedane
66 7 44.52 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
67 7 50.76 m2 2 Sprzedane
68 7 61.68 m2 3 Sprzedane
69 7 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
7 1 50.76 m2 2 Sprzedane
70 7 30.94 m2 1 Sprzedane
71 8 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
72 8 56.49 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
73 8 37.24 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
74 8 47.89 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
75 8 35.19 m2 2 Sprzedane
76 8 44.52 m2 2 Sprzedane
77 8 50.76 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
78 8 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
79 8 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
8 1 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
80 8 30.94 m2 1 Sprzedane
81 9 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
82 9 56.49 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
83 9 37.24 m2 2 Sprzedane
84 9 47.89 m2 2 Sprzedane
85 9 35.19 m2 2 Sprzedane
86 9 44.52 m2 2 Sprzedane
87 9 50.76 m2 2 Sprzedane
88 9 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
89 9 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
9 1 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
90 9 30.94 m2 1 Sprzedane
91 10 45.02 m2 2 Sprzedane
92 10 56.49 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
93 10 37.24 m2 2 Sprzedane
94 10 47.90 m2 2 Sprzedane
95 10 79.68 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
96 10 50.74 m2 2 Sprzedane
97 10 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
98 10 95.77 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
99 11 82.96 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.