Real Development Group - Inwestycje w łodzi - sprzedaż mieszkań i domów.
Poprzedni Budynek Wróć do planu inwestycji

Z PLANU PONIŻEJ WYBIERZ PIETRO

NEOPOLIS - Budynek B
Budynek B
Numer Piętro pow. w m2 Pokoje Cena / m2 Promo. / m2 Cena Cena promo. Schowek PLAN Status
2 1 56.30 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
3 1 37.19 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
4 1 47.63 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
5 1 35.19 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
6 1 44.37 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
7 1 50.76 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
8 1 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
9 1 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
10 1 30.94 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
105 1 31.29 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
106 1 62.89 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
107 1 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
108 1 50.63 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
109 1 45.92 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
110 1 34.27 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
111 1 35.34 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
112 1 49.37 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
1 1 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
12 2 56.24 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
13 2 37.24 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
14 2 47.89 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
15 2 35.19 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
16 2 44.52 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
17 2 50.76 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
18 2 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
19 2 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
20 2 30.94 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
115 2 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
116 2 50.63 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
117 2 46.07 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
118 2 34.32 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
119 2 35.57 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
120 2 49.51 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
11 2 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
22 3 56.24 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
23 3 37.24 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
24 3 47.89 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
25 3 35.19 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
26 3 44.52 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
27 3 50.76 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
28 3 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
29 3 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
30 3 30.94 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
125 3 46.07 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
126 3 34.32 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
127 3 35.57 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
128 3 49.51 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
21 3 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
32 4 56.49 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
33 4 37.24 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
34 4 47.89 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
35 4 35.19 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
36 4 44.52 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
37 4 50.76 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
38 4 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Rezerwacja
39 4 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
40 4 30.94 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
129 4 31.29 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
130 4 62.89 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
31 4 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
42 5 56.49 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
43 5 37.24 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
44 5 47.89 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
45 5 35.19 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
46 5 44.52 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
47 5 50.76 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
48 5 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Rezerwacja
49 5 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
50 5 30.94 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
138 5 62.89 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
137 5 31.29 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
139 5 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
140 5 50.63 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
141 5 46.07 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
142 5 34.32 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
143 5 35.57 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
41 5 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
52 6 56.49 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
53 6 37.24 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
54 6 47.89 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
55 6 35.19 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
56 6 44.52 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
57 6 50.76 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
58 6 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Rezerwacja
59 6 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
60 6 30.94 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
145 6 31.29 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
146 6 62.89 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
147 6 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
148 6 50.63 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
149 6 46.07 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
150 6 34.32 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
151 6 35.57 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
152 6 49.51 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
51 6 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
62 7 56.49 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
63 7 37.24 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
64 7 47.89 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
65 7 35.19 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
66 7 44.52 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
67 7 50.76 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
68 7 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Rezerwacja
69 7 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
70 7 30.94 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
153 7 31.29 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
154 7 62.89 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
155 7 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
156 7 50.63 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
157 7 46.07 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
158 7 34.32 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
159 7 35.57 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
160 7 49.51 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
61 7 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
72 8 56.49 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
73 8 37.24 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
74 8 47.89 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
75 8 35.19 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
76 8 44.52 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
77 8 50.76 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
78 8 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
79 8 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
80 8 30.94 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
161 8 31.29 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
162 8 62.89 m2 3 Informacja u dewelopera Rezerwacja
163 8 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Rezerwacja
164 8 50.63 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
165 8 46.07 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
166 8 34.32 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
167 8 35.57 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
168 8 49.51 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
71 8 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
82 9 56.49 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
83 9 37.24 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
84 9 47.89 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
85 9 35.19 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
86 9 44.52 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
87 9 50.76 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
88 9 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
89 9 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
90 9 30.94 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
169 9 31.29 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
170 9 62.89 m2 3 Informacja u dewelopera Rezerwacja
171 9 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
172 9 50.63 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
173 9 46.07 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
174 9 34.32 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
175 9 35.57 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
176 9 49.51 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
144 5 49.51 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
81 9 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
92 10 56.49 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
93 10 37.24 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
94 10 47.90 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
95 10 79.68 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
96 10 50.74 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
97 10 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
98 10 95.77 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
177 10 95.02 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
178 10 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Rezerwacja
179 10 50.60 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
180 10 80.87 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
181 10 85.73 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
136 4 49.51 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
133 4 46.07 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
134 4 34.32 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
135 4 35.57 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
91 10 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
100 11 55.92 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
101 11 47.90 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
102 11 79.73 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
103 11 32.59 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
104 11 101.02 m2 4 Informacja u dewelopera Rezerwacja
182 11 101.88 m2 4 Informacja u dewelopera Rezerwacja
183 11 32.43 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
184 11 80.87 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
185 11 85.73 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
124 3 50.63 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
121 3 31.29 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
122 3 62.89 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
123 3 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
131 4 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
132 4 50.63 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
99 11 82.96 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
113 2 31.29 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
114 2 62.89 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.