Real Development Group - Inwestycje w łodzi - sprzedaż mieszkań i domów.
Poprzedni Budynek Wróć do planu inwestycji

Z PLANU PONIŻEJ WYBIERZ PIETRO

NEOPOLIS - Budynek B
Budynek B
Numer Piętro pow. w m2 Pokoje Cena / m2 Promo. / m2 Cena Cena promo. Schowek PLAN Status
2 1 56.30 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
3 1 37.19 m2 2 Sprzedane
4 1 47.63 m2 2 Sprzedane
5 1 35.19 m2 2 Sprzedane
6 1 44.37 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
7 1 50.76 m2 2 Sprzedane
8 1 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
9 1 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
10 1 30.94 m2 1 Sprzedane
105 1 31.29 m2 1 Sprzedane
106 1 62.89 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
107 1 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
108 1 50.63 m2 2 Sprzedane
109 1 45.92 m2 2 Sprzedane
110 1 34.27 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
111 1 35.34 m2 1 Sprzedane
112 1 49.37 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
1 1 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
12 2 56.24 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
13 2 37.24 m2 2 Sprzedane
14 2 47.89 m2 2 Sprzedane
15 2 35.19 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
16 2 44.52 m2 2 Sprzedane
17 2 50.76 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
18 2 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
19 2 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
20 2 30.94 m2 1 Sprzedane
115 2 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
116 2 50.63 m2 3 Sprzedane
117 2 46.07 m2 2 Sprzedane
118 2 34.32 m2 1 Sprzedane
119 2 35.57 m2 1 Sprzedane
120 2 49.51 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
11 2 45.02 m2 2 Sprzedane
22 3 56.24 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
23 3 37.24 m2 2 Sprzedane
24 3 47.89 m2 2 Sprzedane
25 3 35.19 m2 2 Sprzedane
26 3 44.52 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
27 3 50.76 m2 2 Sprzedane
28 3 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
29 3 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
30 3 30.94 m2 1 Sprzedane
125 3 46.07 m2 2 Sprzedane
126 3 34.32 m2 1 Sprzedane
127 3 35.57 m2 3 Sprzedane
128 3 49.51 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
21 3 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
32 4 56.49 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
33 4 37.24 m2 2 Sprzedane
34 4 47.89 m2 2 Sprzedane
35 4 35.19 m2 2 Sprzedane
36 4 44.52 m2 2 Sprzedane
37 4 50.76 m2 2 Sprzedane
38 4 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
39 4 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
40 4 30.94 m2 1 Sprzedane
129 4 31.29 m2 1 Sprzedane
130 4 62.89 m2 3 Informacja u dewelopera Rezerwacja
31 4 45.02 m2 2 Sprzedane
42 5 56.49 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
43 5 37.24 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
44 5 47.89 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
45 5 35.19 m2 2 Sprzedane
46 5 44.52 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
47 5 50.76 m2 2 Sprzedane
48 5 61.68 m2 3 Sprzedane
49 5 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
50 5 30.94 m2 1 Sprzedane
138 5 62.89 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
137 5 31.29 m2 1 Sprzedane
139 5 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
140 5 50.63 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
141 5 46.07 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
142 5 34.32 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
143 5 35.57 m2 1 Sprzedane
41 5 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
52 6 56.49 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
53 6 37.24 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
54 6 47.89 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
55 6 35.19 m2 2 Sprzedane
56 6 44.52 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
57 6 50.76 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
58 6 61.68 m2 3 Sprzedane
59 6 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
60 6 30.94 m2 1 Sprzedane
145 6 31.29 m2 1 Sprzedane
146 6 62.89 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
147 6 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
148 6 50.63 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
149 6 46.07 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
150 6 34.32 m2 1 Sprzedane
151 6 35.57 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
152 6 49.51 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
51 6 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
62 7 56.49 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
63 7 37.24 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
64 7 47.89 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
65 7 35.19 m2 2 Sprzedane
66 7 44.52 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
67 7 50.76 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
68 7 61.68 m2 3 Rezerwacja
69 7 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
70 7 30.94 m2 1 Sprzedane
153 7 31.29 m2 1 Sprzedane
154 7 62.89 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
155 7 67.97 m2 3 Dostępne
156 7 50.63 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
157 7 46.07 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
158 7 34.32 m2 1 Sprzedane
159 7 35.57 m2 1 Sprzedane
160 7 49.51 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
61 7 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
72 8 56.49 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
73 8 37.24 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
74 8 47.89 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
75 8 35.19 m2 2 Sprzedane
76 8 44.52 m2 2 Sprzedane
77 8 50.76 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
78 8 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
79 8 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
80 8 30.94 m2 1 Sprzedane
161 8 31.29 m2 1 Sprzedane
162 8 62.89 m2 3 Sprzedane
163 8 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
164 8 50.63 m2 2 Sprzedane
165 8 46.07 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
166 8 34.32 m2 1 Sprzedane
167 8 35.57 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
168 8 49.51 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
71 8 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
82 9 56.49 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
83 9 37.24 m2 2 Sprzedane
84 9 47.89 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
85 9 35.19 m2 2 Sprzedane
86 9 44.52 m2 2 Sprzedane
87 9 50.76 m2 2 Sprzedane
88 9 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
89 9 63.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
90 9 30.94 m2 1 Sprzedane
169 9 31.29 m2 1 Sprzedane
170 9 62.89 m2 3 Rezerwacja
171 9 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
172 9 50.63 m2 2 Sprzedane
173 9 46.07 m2 2 Sprzedane
174 9 34.32 m2 1 Sprzedane
175 9 35.57 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
176 9 49.51 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
144 5 49.51 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
81 9 45.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
92 10 56.49 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
93 10 37.24 m2 2 Sprzedane
94 10 47.90 m2 2 Sprzedane
95 10 79.68 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
96 10 50.74 m2 2 Sprzedane
97 10 61.68 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
98 10 95.77 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
177 10 95.02 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
178 10 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Rezerwacja
179 10 50.60 m2 2 Sprzedane
180 10 80.87 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
181 10 85.73 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
136 4 49.51 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
133 4 46.07 m2 2 Sprzedane
134 4 34.32 m2 1 Sprzedane
135 4 35.57 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
91 10 45.02 m2 2 Sprzedane
100 11 55.92 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
101 11 47.90 m2 2 Sprzedane
102 11 79.73 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
103 11 32.59 m2 1 Sprzedane
104 11 101.02 m2 4 Informacja u dewelopera Rezerwacja
182 11 101.88 m2 4 Sprzedane
183 11 32.43 m2 1 Sprzedane
184 11 80.87 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
185 11 85.73 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
124 3 50.63 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
121 3 31.29 m2 1 Sprzedane
122 3 62.89 m2 3 Sprzedane
123 3 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
131 4 67.97 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
132 4 50.63 m2 2 Sprzedane
99 11 82.96 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
113 2 31.29 m2 1 Sprzedane
114 2 62.89 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.