Real Development Group - Inwestycje w łodzi - sprzedaż mieszkań i domów.

Z PLANU PONIŻEJ WYBIERZ PIETRO

IVY TOWERS
IVY TOWERS
Numer Piętro pow. w m2 Pokoje Cena / m2 Promo. / m2 Cena Cena promo. Schowek Plan Status
48 8 87.96 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
49 8 49.05 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
123 8 46.54 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
124 8 109.51 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
125 8 67.49 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
47 8 77.20 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
45 7 87.96 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
46 7 49.05 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
120 7 46.54 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
121 7 109.51 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
122 7 67.46 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
44 7 77.20 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
41 6 63.36 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
42 6 56.63 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
43 6 35.65 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
116 6 39.72 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
117 6 63.55 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
118 6 67.68 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
119 6 67.48 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
40 6 77.20 m2 4 Informacja u dewelopera Dostępne
36 5 26.36 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
37 5 63.36 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
38 5 56.67 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
39 5 35.58 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
112 5 39.72 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
113 5 63.58 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
114 5 67.72 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
115 5 67.48 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
29 4 63.36 m2 3 Informacja u dewelopera Rezerwacja
30 4 56.62 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
31 4 35.65 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
32 4 31.43 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
33 4 39.48 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
34 4 42.03 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
35 4 51.02 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
62 4 53.43 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
63 4 47.37 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
64 4 45.86 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
105 4 39.72 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
106 4 63.58 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
107 4 67.71 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
108 4 50.71 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
109 4 46.87 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
110 4 30.46 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
111 4 42.33 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
80 4 76.20 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
81 4 39.01 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
82 4 47.61 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
28 4 59.06 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
20 3 63.35 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
21 3 56.67 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
22 3 35.57 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
23 3 31.68 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
24 3 36.89 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
25 3 26.84 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
26 3 40.63 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
27 3 51.04 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
58 3 53.45 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
59 3 47.37 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
60 3 45.86 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
61 3 26.98 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
98 3 39.72 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
99 3 63.58 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
100 3 67.71 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
101 3 50.71 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
102 3 46.85 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
103 3 35.34 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
104 3 47.90 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
75 3 30.86 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
76 3 66.58 m2 3 Informacja u dewelopera Rezerwacja
77 3 39.01 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
78 3 47.86 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
79 3 36.05 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
19 3 59.06 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
11 2 63.36 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
12 2 56.67 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
13 2 35.57 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
14 2 31.66 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
15 2 36.89 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
16 2 26.85 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
17 2 40.63 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
18 2 51.04 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
54 2 53.45 m2 3 Informacja u dewelopera Rezerwacja
55 2 47.37 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
56 2 45.86 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
57 2 26.98 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
91 2 39.72 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
92 2 63.58 m2 3 Informacja u dewelopera Rezerwacja
93 2 67.71 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
94 2 50.71 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
95 2 46.85 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
96 2 35.34 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
97 2 47.85 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
70 2 31.34 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
71 2 66.58 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
72 2 39.01 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
73 2 47.86 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
74 2 36.05 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
10 2 59.06 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
2 1 63.35 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
3 1 56.70 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
4 1 35.58 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
5 1 31.59 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
6 1 36.81 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
7 1 26.84 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
8 1 40.63 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
9 1 51.04 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
50 1 53.45 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
51 1 47.37 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
52 1 45.86 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
84 1 39.72 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
85 1 63.60 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
86 1 67.72 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
87 1 50.72 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
88 1 46.85 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
89 1 35.34 m2 1 Informacja u dewelopera Dostępne
90 1 47.92 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
65 1 31.34 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja
66 1 66.59 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
67 1 39.00 m2 2 Informacja u dewelopera Rezerwacja
68 1 47.86 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
69 1 36.05 m2 2 Informacja u dewelopera Dostępne
1 1 59.06 m2 3 Informacja u dewelopera Dostępne
83 4 26.36 m2 1 Informacja u dewelopera Rezerwacja

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.